Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Brister i uppföljningen av social barn- och ungdomsvård

Brister i uppföljningen av social barn- och ungdomsvård

Den uppföljning som i dag görs av den sociala dygnsvården för barn har stora brister och saknar barnens perspektiv. Två nya rapporter från Vårdanalys visar hur uppföljningen kan bli bättre, bland annat genom att stärka barnens röst och genom att följa upp omotiverade skillnader.

​Vårdanalys har i en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvården borde fungera. Några viktiga områden de beskriver handlar om bemötande, delaktighet och hjälp och stöd när placeringen ska avslutas. Vårdanalys föreslår nu en nationell struktur för att förbättra uppföljningen. Resultatet presenteras i rapporten Fatta läget – om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga.

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. Vårdanalys har tagit fram kriterier för att identifiera omotiverade skillnader och prövat kriterierna på några kommuners utredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Resultatet presenteras i rapporten Lika läge för alla – om omotiverade skillnader inom den sociala barn och ungdomsvården.

Läs eller ladda ner rapporterna på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?