Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Ensamkommande barn i nätverkshem – rapport från projektet Access

Ensamkommande barn i nätverkshem – rapport från projektet Access

Ensamkommande barn i nätverkshem är en grupp barn som ofta glöms bort och sällan inkluderas i forskning, konsekvensa¬nalyser eller sammanhang där förbättrings- och utvecklingsinsatser diskuteras. Projektet Access startade efter att det kommit signaler om risker och brister beträffande ensamkommande barn som bodde i nätverkshem.

​Situationen för ensamkommande barn på hem för vård eller boende (HVB-hem) har uppmärksammats under senare år. Kunskap om vilket stöd barnen behöver har ökat hos olika aktörer och barnen har i större utsträckning kunnat nås av insatser från civilsamhället. Ensamkommande barn i nätverkshem är däremot en grupp barn som ofta glöms bort och sällan inkluderas i forskning, konsekvensa¬nalyser eller sammanhang där förbättrings- och utvecklingsinsatser diskuteras. Det är också vanligt att samhället fokuserar på barn på HVB-hem och inte tänker på att de ensamkommande barnen även finns i familje- och nätverkshem.

Projektet Access startade efter att det kommit signaler om risker och brister beträffande ensamkommande barn som bodde i nätverkshem. Syftet med projek¬tet har varit att ta reda på mer om situationen och möjliggöra inkludering för att på sikt kunna minska diskriminering av barn i nätverkshem.

Rapporten Ensamkommande barn i nätverkshem – rapport från projektet Access är en sammanställning av de erfarenheter och den kunskap som projektet inhämtat under den fyra år långa projekttiden.  Access har dri¬vits som ett samverkansprojekt mellan Rädda Barnen, Malmö Stad och Länssty¬relsen Skåne under perioden januari 2015 – december 2018. Vissa delar i rapporten är också aktuella för ensamkommande barn i övriga boendeformer, nyanlända barn i familj och andra barn boende i nätverkshem.

Ensamkommande barn i nätverkshem – rapport från projektet Access på Rädda Barnens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?