Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Fatta läget - om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

Fatta läget - om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

Uppföljningen av den sociala dygnsvården för barn och unga har stora brister och saknar barnens perspektiv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvården borde fungera och föreslår en nationell struktur för att förbättra uppföljningen.

​Att ett barn omhändertas av socialtjänsten och placeras i ett familjehem eller på ett HVB är en allvarlig men ibland nödvändig åtgärd där barnens bästa alltid ska komma i första hand. Dessa barn och deras familjer är ofta de mest utsatta i vårt samhälle. Samtidigt vet man mycket lite om hur vården och omsorgen fungerar för de barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar.

Uppföljningen behöver förbättras för att göra det möjligt för dem som arbetar i den sociala dygnsvården att kvalitetssäkra, utveckla och förbättra vården.

Vårdanalys rekommenderar regeringen att ta ett antal olika steg för att införa en nationell struktur för uppföljning som utgår ifrån rapportens förslag. En viktig del av förslaget är en nationell brukarundersökning, för att få barnens perspektiv på hur vården fungerar. Vidare rekommenderar Vårdanalys kommunerna att förbättra förutsättningarna för att arbeta med uppföljning och verksamhetsutveckling, och regeringen att stödja kommunerna i det arbetet. Det handlar framför allt om att förbättra kommunernas verksamhetssystem och förstärka kompetensen när det gäller uppföljnings- och förbättringsarbete.


Fatta läget – om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga på Vårdanalys webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?