Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Flera insatser kan förebygga självmord

Flera insatser kan förebygga självmord visar att självmord går att förebygga bland annat genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid, behandla depression och följa upp patienter som gjort ett självmordsförsök. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Flera insatser kan förebygga självmord

​Flera insatser kan förebygga självmord sammanfattar en systematisk litteraturöversikt över det senaste decenniets forskning om effekter av suicidpreventiva insatser.

Litteraturöversikten visar att självmord går att förebygga bland annat genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid, behandla depression och följa upp patienter som gjort ett självmordsförsök. Den visar också att det går att förebygga självmordstankar och självmordsförsök genom skolbaserade insatser. 

Kunskapsstödet ingår i serien Utblick folkhälsa som riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med suicidprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Flera insatser kan förebygga självmord är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Flera insatser kan förebygga självmord på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?