Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Gradvis utsläckande med eller utan föräldrars närvaro som behandlingsmetod av sömnproblem hos barn i förskoleåldern

Gradvis utsläckande med eller utan föräldrars närvaro som behandlingsmetod av sömnproblem hos barn i förskoleåldern

Gradvis utsläckande med eller utan föräldrars närvaro som behandlingsmetod av sömnproblem hos barn i förskoleåldern beskriver en metod för att behandla sömnproblem hos små barn. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Sömnproblem hos små barn rapporterade av föräldrarna är vanligt förekommande. Det gäller både svårigheter kring själva sänggåendet och nattliga uppvakningar där barnet inte kan somna om på egen hand. Inom vården handläggs detta i första hand genom råd kring sömnhygien såsom det föreskrivs i ”Rikshandboken för barnhälsovård” samt att utesluta somatisk, psykisk eller social orsak till sömnproblem.

Om föräldrar trots detta fortsätter att rapportera svårigheter vid sänggåendet eller nattliga uppvakningar kan en sömnmetod som gradvis utsläckande eller utsläckande med föräldrars närvaro vara en möjlighet. Detta innebär att protester efter läggning ignoreras under successivt längre tidsperioder och att barnet tränas i att invänta sömnen på egen hand.

I denna systematiska sammanställning av litteraturen kring gradvis utsläckande och utsläckande med föräldrars närvaro påträffades ett begränsat antal studier som påvisade att metoden har positiv effekt på sömnproblem hos barn i det korta perspektivet. Endast en studie avseende långtidseffekter påträffades som inte påvisade några negativa psykologiska effekter på sikt. Ingen av studierna är genomförda i en nutida europeisk eller nordisk kontext.

Sammantaget bedömdes att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Slutsatsen är att det finns ett visst stöd för att gradvis utsläckande och utsläckande med föräldrars närvaro har effekt på barns sömnproblem men att det behövs mer forskning kring detta. En viktig observation i studierna var att depression hos barnens mödrar förbättrades i takt med att barnens sömnproblem klingade av. Positiva läggrutiner noterades också vara en framgångsrik metod. Dock behövs mer god metodologisk forskning för att kunna påvisa dessa effekter av sömnmetoden.

Gradvis utsläckande med eller utan föräldrars närvaro som behandlingsmetod av sömnproblem hos barn i förskoleåldern är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Gradvis utsläckande med eller utan föräldrars närvaro som behandlingsmetod av sömnproblem hos barn i förskoleåldern på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman