Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hur mår nyanlända barn i Sverige?

Nästan alla nyanlända barn och unga som deltagit i en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskola uppger att de mår bra och majoriteten att de är tillfreds med livet. Men aktiva insatser krävs för en fortsatt god hälsa i gruppen.

​Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskola har gjort en enkätundersökning bland mer än 2 500 barn och unga i åldrarna 12–18 år som kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien. Samtliga har uppehållstillstånd i Sverige, och hade varit mottagna i en kommun i upp till fyra års tid när undersökningen gjordes.
Undersökningen är en av de mest omfattande som gjorts av hälsa och levnadsförhållanden bland nyanlända barn och unga i ett höginkomstland.

Resultaten visar att nästan alla, över 95 procent, mår bra och att majoriteten, över 70 procent, känner att de är tillfreds med livet. De allra flesta, 90 procent, uppgav att de har det bra i skolan och att det är viktigt att det går bra i skolan.

Samtidigt förekommer upplevelser av mobbning. Totalt 15 procent av både flickor och pojkar uppgav att de ibland, ofta eller alltid blir retade eller mobbade av andra elever. Vart femte barn har känt sig illa behandlat på grund av sin bakgrund. Många upplever också att skolarbetet är svårt. En av slutsatserna i rapporten är att skolans stöd och resurser är avgörande, så att nyanlända barn och unga får förutsättningar att klara av skolarbetet.

Rapporten Hur mår nyanlända barn i Sverige? Resultat från kartläggning av hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden bland barn från Irak, Afghanistan och Syrien är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets högskola.

Hur mår nyanlända barn i Sverige? Resultat från kartläggning av hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden bland barn från Irak, Afghanistan och Syrien på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?