Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn visar bland annat att det behövs forskning som undersöker effekten av insatser inom familjehemsvård. Rapporten är utgiven av SBU.

​Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva placeras i en annan familj. Bland barn som växer upp i familjehem är det vanligare med psykisk och fysisk ohälsa. Det är därför viktigt att veta om stödinsatser till barn och familjehemsföräldrar kan hjälpa barnen.

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn visar bland annat att ingen av de insatser som används i Sverige har utvärderats i en studie. Rapporten visar också att det behövs forskning som undersöker effekten av insatser inom familjehemsvård.

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?