Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården innehåller en sammanställning av forskning om hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos vuxna med långvariga sjukdomar. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanställt forskning om hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos vuxna med långvariga sjukdomar. Rapporten tar upp etiska frågor kring graden av patientens delaktighet i sin vård.

Hälso- och sjukvården avgränsar ofta patientdelaktighet till medverkan i beslut om vård och behandling. I ett bredare perspektiv ingår även att patienten kan tillägna sig och tillämpa kunskap om symtom, sjukdom och behandling, men också att patienten kan förmedla kunskap och erfarenheter till personalen. I rapporten tillämpas ett brett perspektiv på delaktighet som omfattar metoder inom ramen för personcentrerad vård, delat beslutsfattande och stöd till egenvård. En viktig utgångspunkt är att delaktighet är frivilligt och utgår från patientens villkor och preferenser.

Enligt de ingående översikterna finns det ett måttligt till starkt vetenskapligt underlag som stödjer att ett personcentrerat arbetssätt och beslutsstöd som är riktade till långvarigt sjuka patienter har positiva effekter på utfallsmått som är relaterade till delaktighet.

Bland de etiska utmaningar som SBU diskuterar i rapporten finns

  • integritetsproblematik i samband med detaljerade intervjuer vid personcentrering i vården
  • delat beslutsfattande och ökad egenvård kan medföra en ansvarsförskjutning från hälso- och sjukvården mot patienten
  • risk att patienter som inte vill eller saknar förutsättningar för delaktighet inte får anpassad vård.

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården är utgiven av SBU.

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?