Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Placering i släktinghem respektive vanliga familjehem – Vad gynnar barnen?

Placering i släktinghem respektive vanliga familjehem – Vad gynnar barnen?

Barn som placeras i släktinghem mår bättre än barn i vanliga familjehem utan släktband. Om barnet har särskilda behov kan det behövas extra stöd. Det konstaterar SBU, som sammanfattat och granskat en systematisk översikt av 102 jämförande studier.

I den systematiska översiktens 102 jämförande studier från nio länder gynnas barn av att placeras i släktinghem jämfört med vanliga familjehem vad gäller beteendeutveckling, psykisk hälsa, välbefinnande och stabilitet i placeringen.
Barn i vanliga familjehem uppvisade högre psykiatriskt vårdutnyttjande än barn i släktinghem. Ingen skillnad kunde visas mellan barn i vanliga familjehem och släktinghem för familjerelation i familjehemmet, det vill säga anknytning till familjehemsföräldern, respektive utbildning.
Inga negativa effekter har rapporterats för barn i släktinghem.
 
Rapporten är utgiven Statens beredning för medicinsk och social utvärdering SBU.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?