Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård är en systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter gällande nio specifika program vid institutionsvård av ungdomar med antisocial problematik. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård är en systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter gällande nio specifika program vid institutionsvård av ungdomar med antisocial problematik.

Mer och bättre forskning behövs om behandling inom institutionsvården. Det finns en rad program inom institutionsvården av ungdomar. Programmen kan till exempel syfta till att minska antisocialt eller aggressivt beteende eller missbruk.

De flesta strukturerade behandlingsprogram för barn med antisocial problematik har utvecklats för att användas inom öppenvård, skola, familj eller annan närmiljö. De har även blivit utvärderade i sådana sammanhang.

Exempel på program är

  • Multisystemisk terapi (MST)
  • Funktionell familjeterapi (FFT)
  • Parent Management Training (PMTO, Triple P, De otroliga åren, Komet m m).

Med undantag för ART (Aggression Replacement Training) så är det ytterst få program som har modifieringar anpassade till en institutionsmiljö. Därför är det inte så konstigt att det saknas utvärderingar av programmens effekter när de används inom institutionsvård.
SBU:s kunskapssammanställning visar att det vetenskapliga underlaget generellt sett är otillräckligt för att kunna bedöma effekten av de flesta program som används vid institutionsvård av ungdomar med antisocial problematik. Detta betyder att valet mellan alternativa program inte kan avgöras med stöd av det vetenskapliga underlag som sammanställts i rapporten. Istället är därför andra aspekter avgörande för sådana val, till exempel bedömning av de placerade ungdomarnas behov vid respektive institution, personalens kompetens, lokal, budget med mera.

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?