Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Risk- och skyddsfaktorer för våld och kriminalitet bland unga

Risk- och skyddsfaktorer för våld och kriminalitet bland unga

Ett av socialtjänstens uppdrag är att arbeta uppsökande med ungdomar och att identifiera de unga som kan ha sociala problem. Detta kan bland annat innebära att uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer för att kunna ge lämpliga insatser.

​Forskning om vad som kan orsaka våld och kriminalitet hos ungdomar är därför viktig. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktiga för att socialtjänsten ska kunna ge insatser som kan minska riskfaktorernas negativa påverkan och stärka skyddsfaktorernas positiva påverkan.

SBU:s upplysningstjänst  (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har gjort en systematisk litteratursökning och kvalitetsgranskning för att finna svar på frågan: Vilka risk- och skyddsfaktorer är centrala för ett förebyggande arbete mot externaliserande och internaliserande problem hos ungdomar i åldersgruppen 12–18?
Resultatet presenteras i rapporten Risk- och skyddsfaktorer för våld och kriminalitet bland unga.

Risk- och skyddsfaktorer för våld och kriminalitet bland unga på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?