Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Späd- och småbarnsverksamheter/ team i Sverige – en kartläggning

Späd- och småbarnsverksamheter/ team i Sverige – en kartläggning

Tidig upptäckt av svårigheter, följt av tidigt stöd i föräldraskapet, är av grundläggande betydelse för barns hälsa och utveckling. Tillgången till späd- och småbarnsverksamheter som kan erbjuda föräldrar kvalificerat stöd i samspelet med sina barn varierar kraftigt över landet. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen.

​Av landets 290 kommuner är det knappt hälften som har tillgång till späd- och småbarnsverksamhet som kan ge samspelsbehandling. Tillgången är betydligt bättre i söder än i norr. Kartläggningen visar också att ingen enskild aktör har övergripande ansvar för att erbjuda kvalificerad samspelsbehandling och det ser olika ut både regionalt och lokalt.

– Det blir tydligt att det behövs insatser för likvärdig vård för denna sårbara grupp. Små barn som löper risk för psykisk ohälsa behöver hjälp direkt. Att vänta och se är inte en framkomlig väg, säger Merike Hansson, utredare vid Socialstyrelsen.

Läs mer om och ladda ner rapporten Späd- och småbarnsverksamheter/team i Sverige – en kartläggning på Nationellt kompetenscentrum för Anhörigas webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?