Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser

Forskning saknas om vilka effekter olika typer av stödjande insatser har för ensamkommande barn och unga. Det finns däremot en hel del intervjustudier, det vill säga studier som gjorts med en kvalitativ design kring deras erfarenheter och upplevelser.

​Utifrån en genomgång av dessa har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ringat in vad som främjar och hämmar utveckling och välmående hos ensamkommande barn och unga.

SBUs systematiska genomgång av forskning som på olika sätt belyser ensam­kommande barns och ungas erfarenheter och upplevelser av vad som främjar och hämmar deras sociala integrering, psykiska och fysiska hälsa och funktions­förmåga, har resulterat i sju övergripande teman:

  • Säkerhet och kontroll: En grundläggande förutsättning.
  • Det nya landet: Både möjligheter och svårigheter.
  • Att hantera svårigheter: En balans mellan olika strategier.
  • Vardagsmiljöer: Stödjande relationer, inflytande i boende och tillgång till skola och aktiviteter är viktigt.
  • Relationer: Stöd och vägledning från vuxna är betydelse­fullt, kontakt med jämnåriga viktigt men också svårt.
  • Socialtjänst och hälso- och sjukvård: Varierande uppfattningar om och erfarenheter av stöd och behov.
  • Identitet och tillhörighet: Att få ihop det förflutna, nuet och framtiden.

En systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen har inte funnit några kontrollerade studier som har undersökt eller jämfört effekter av olika stödjande insatser för ensam­kommande barn och unga.

Stöd till ensamkommande barn och unga - effekter, erfarenheter och upplevelser på SBUs webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?