Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande

Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande

Utbildningsinsatser som riktas direkt till barn och unga tycks minska förekomsten av suicidförsök och suicidtankar. Det visar en systematisk litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten.

Omslag: Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande

​Utbildningsinsatser som riktas direkt till barn och unga tycks minska förekomsten av suicidförsök och suicidtankar. Däremot är det oklart om så kallade mediatorsutbildningar som är riktade till vuxna har någon sådan effekt. Generellt sett krävs mer forskning för att kunna avgöra insatsernas effekt bland vuxna.

Slutsatserna presenteras i en systematisk litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten som kartlagt och sammanvägt effekter av utbildning och medvetandegörande insatser för att minska psykisk ohälsa och suicid.

Rapporten vänder sig till forskare och aktörer på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention och som är intresserade av hur kartläggningen och sammanvägningen av effekter genomfördes samt av det samlade resultatet.

Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?