Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Våld i ungas nära relationer – förebyggande åtgärder

Våld i ungas nära relationer – förebyggande åtgärder

Insatser i skolan eller i samhället kan bidra till att förhindra eller minska våld i unga människors nära relationer. SBU kommenterar två lovande åtgärdsprogram för gymnasieungdomar, det amerikanska Safe Dates och det kanadensiska Fourth R.

​Enligt den systematiska översikten kan insatser i skola och samhälle bidra till att förhindra eller åtminstone minska våld i nära relationer bland ungdomar. Insatserna i översikten var utförda i olika miljöer, såsom skola och närsamhälle, i form av pedagogiska insatser genomförda av lärare, föräldrar eller andra personer i de ungas omgivning. Insatserna handlade om social kompetens s) och utvärderade olika typer av våld i nära relationer. De flesta studierna utvärderade insatser mot fysiskt våld. Två studier riktades mot psykiskt våld och ett mot sexuellt våld. Utfallen och insatserna i studierna var olika och har därför sammanvägts narrativt, det vill säga en bedömning har gjorts utan sammanläggning av resultaten (metaanalys).
 
Rapporten Våld i ungas nära relationer – förebyggande åtgärder på SBUs webbplats
 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?