Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Använd SIP - ett verktyg vid samverkan, barn och unga 0 -18 år

Använd SIP - ett verktyg vid samverkan, barn och unga 0 -18 år

Samordnad individuell plan (SIP) kallas en plan som ska upprättas när någon har behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen tydliggör vem som gör vad och finns beskriven i lagtext både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

​SIP ska även användas när någon skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård och har behov av samordnade insatser.  SIP syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder och problem, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg. 

Handboken är ett stöd i arbetet med SIP för de som arbetar med barn och unga och innehåller även exempel på hur olika SIP:ar kan se ut. Handboken är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Använd SIP – ett verktyg vid samverkan på SKLs webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?