Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet

​Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser är ett stödmaterial om händelseanalyser efter självmord. Syftet är att motivera kommuner att utreda självmord som ett led i det förebyggande arbetet. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

​Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser är ett stödmaterial om händelseanalyser efter självmord. Syftet är att motivera kommuner att utreda självmord som ett led i det förebyggande arbetet.

En händelseanalys ger kunskap om hur och varför ett självmord inträffat och visar vad kommunen kan göra för att förhindra att det sker igen. Händelseanalysen kan också vara en viktig del av stödet till närstående och andra efterlevande. Kommunen har en unik position i det självmordsförebyggande arbetet genom att vara nära medborgarna om ett självmord inträffar.

Broschyren vänder sig till chefer och beslutsfattare inom de kommunala verksamheter som har barn och unga i fokus, främst skola och socialtjänst.

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet är utgivet av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser på Folkhälsomyndighetens webbplats

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?