Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Barnen vill – Vågar vi

Barnen vill – Vågar vi beskriver olika arbetssätt och modeller som arbetats fram för att barn ska bli delaktiga och för att deras synpunkter och erfarenheter ska tas tillvara som en kunskapskälla i det sociala arbetet. Kunskapsstödet är utgivet av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

​Barnen vill – Vågar vi beskriver olika arbetssätt och modeller som arbetas fram för att se till barnets perspektiv och göra barn och ungdomar inom den sociala barnavården delaktiga på riktigt. Det ger kunskap om hur barnets rätt till delaktighet och inflytande i den sociala barnavården kan utvecklas.

Kunskapsstödet riktar sig till socialarbetare, chefer, politiker och andra som vill att barn som är aktuella i socialtjänsten ska bli mer delaktiga.
De förslag på modeller och arbetssätt som beskrivs i kunskapsstödet har sin grund i ett utvecklingsprojekt som bedrivits av Stiftelsen Allmänna Barnhuset (Barnhuset) mellan 2011-2013. Projektets syfte har varit att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för en ökad brukarmedverkan för barn och ungdomar.

Barnen vill – Vågar vi är utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Barn vill – Vågar vi på Allmänna Barnhusets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?