Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten

Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten

Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten visar hur den sociala barnavården och familjerätten kan gå tillväga för att dokumentera och synliggöra barnets bästa. Kunskapsstödet ger kunskap kring dokumentation som är användbar när olika beslut ska fattas i samband med utredningar till skydd och stöd för barn samt utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Lika viktigt som att prata med barnet är att dokumentera barns och ungdomars beskrivningar, uppfattningar och vilja när det rör arbete med att stärka deras ställning. Barn har rätt att säga vad de tycker och vuxna ska lyssna på vad barn har att berätta. Att så har skett ska märkas och göras konkret i dokumentationen.

Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten innehåller information om dokumentation av barnets bästa och kan användas som ett hjälpmedel för socialtjänsten inom ramen för deras arbete med dokumentation av barnets bästa, barns berättelse och uppfattning samt barns och ungdomars delaktighet. Kunskapsstödet kan komma till hjälp när olika beslut ska fattas i samband med utredningar till skydd och stöd för barn samt utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Kunskapsstödet riktar sig till handläggare och chefer inom den sociala
barn- och ungdomsvården samt familjerätten.

Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten är utgivet av Socialstyrelsen.
Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?