Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter

Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter

I Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter analyseras etiska komplikationer med att intervjua barn i familjehem. Bakgrunden är att Socialstyrelsen enligt ett regeringsuppdrag ska ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem. Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem

​Det finns skäl för att samla in upplevelser från familjehemsplacerade barn eftersom det är de som bäst kan berätta om sin egen situation och om hur familjehemsorganisationen fungerar. Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter analyserar en rad möjliga etiska aspekter på att samla in sådan information. Syftet är att ge en grund för utvärdering och jämförelse av olika mer specifika och konkretiserade förslag på hur en modell för att lyssna på barn i familjehem ska utformas.

Den modell som används för att inhämta information från familjehemsplacerade barn måste syfta till att förbättra deras situation i allmänhet, samtidigt som man måste se till att detta syfte inte kommer i konflikt med enskilda barns intressen. Det gäller i synnerhet när barnen är så små att de inte kan ge giltigt samtycke och där forskningsetiken föreskriver skarpa krav på riskfrihet. Med äldre barn följer krav på att respektera och främja barnens självbestämmande.

Rapporten avslutas med en checklista till hjälp för att systematiskt analysera etiska aspekter av olika modeller som kan användas för att lyssna på barn i familjehem.

Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter är utgiven av Socialstyrelsen.

Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?