Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Gränssättning, omsorg och våldförebyggande arbete på HVB – nytt kunskapsstöd och webbutbildning

Gränssättning, omsorg och våldförebyggande arbete på HVB – nytt kunskapsstöd och webbutbildning

HVB ansvarar för den dagliga omsorgen av placerade barn och unga. Det innebär både att ge stöd och uppmuntran, sätta gränser och hålla uppsikt. Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som vägleder HVB i dessa frågor, både utifrån forskningsbaserad kunskap och juridik samt vägledning kring våldsförebyggande arbete på HVB och de rättsliga förutsättningarna att agera vid våldsamma incidenter.Till kunskapsstödet hör även en webbutbildning.

​Ungdomar på HVB befinner sig i en situation där deras hälsa och utveckling på olika sätt kan ha kommit till skada. Personalens omsorgs- och tillsynsansvar är en komplex och grannlaga uppgift och det kan vara utmanande att utveckla och upprätthålla en god och förutsägbar omsorg av ungdomar som uppvisar utagerande beteenden. Den första delen av kunskapsstödet vägleder HVB i frågor som rör personalens omsorgs- och tillsynsansvar. Här beskrivs hur HVB kan arbeta med kunskapsbaserade omsorgsstrategier som utgår från ungdomarnas behov av: 

  • Omsorg och stöd
  • Positiv uppmärksamhet och bekräftelse
  • Tydliga förväntningar och konsekventa gränser
  • Uppsikt och tillsyn
  • Struktur och förutsägbarhet 
  • Att få ta ansvar och utveckla självständighet.

 I kunskapsstödet finns även  vägledning kring de juridiska förutsättningarna för HVB att vidta skydds- och begränsningsåtgärder såsom drogtester, rumsvisitationer, besöksrestriktioner och begränsningar av tillgång till internet. Likaså vad gäller de juridiska förutsättningarna för konsekvenser i form av exempelvis utegångsförbud, uteblivna förmåner, inställda aktiviteter och oplanerade utskrivningar.  HVB ska erbjuda en trygg och säker vård- och boendemiljö.  Det är känt att det förekommer kränkningar och övergrepp mot och mellan ungdomar på HVB. Hot och våld riktas även mot personal varför det också är en angelägen arbetsmiljöfråga. Andra delen kunskapsstödet ger vägledning kring våldsförebyggande arbete på HVB.

Kunskapsstödet Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB är framtaget av Socialstyrelsen.

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Webbutbildning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?