Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Informationsspecifikationen för BBIC 3.2

Informationsspecifikationen för BBIC 3.2

Socialstyrelsen har uppdaterat informationsspecifikationen för BBIC, Barns behov i centrum. Informationsspecifikationen beskriver det som ska dokumenteras när ett ärende handläggs med stöd av BBIC.

​BBIC dokumentationsstöd är en beskrivning av vad som bör dokumenteras från det att ett ärende inleds med en anmälan, information på annat sätt eller ansökan, vidare till utredning och insatser över till uppföljning och kommande avslut. De olika dokumentationsstöden behöver anpassas till det enskilda ärendet, förutsättningar för anpassningar beskrivs under generella anvisningar och beskrivning. 

Dokumentationsstödet är just ett stöd, och täcker inte in alla dokumentationskrav eller arbetsmoment i handläggningen, vid genomförandet av en insats eller uppföljningen. I Metodstöd för BBIC beskrivs hur och när varje dokumentationsstöd är tänkt att användas.

Informationsspecifikation för BBIC 3.2 är utgiven av Socialstyrelsen.

Informationsspecifikation för BBIC 3.2 på Socialstyrelsens webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?