Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården

Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården

Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården är framtagen till vårdpersonal för att ur ett smittskyddsperspektiv underlätta prioritering av vem som behöver komma i kontakt med vården redan innan den hälsoundersökning som alla asylsökande ska erbjudas. Vägledningen är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården är framtagen till vårdpersonal för att ur ett smittskyddsperspektiv underlätta prioritering av vem som behöver komma i kontakt med vården redan innan den hälsoundersökning som alla asylsökande ska erbjudas.

Differentialdiagnostiska överväganden av smittsamma sjukdomar som kan förekomma i den här gruppen tas också upp.

Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Människor på flykt på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?