Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar beskriver modeller för hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan förbättras. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

​Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar presenterar olika sätt på hur stödet till unga med psykisk ohälsa kan organiseras, dels hur samverkan mellan olika aktörer kan förbättras för att dessa unga ska återkomma i aktivitet

Kunskapsstödet beskriver framgångsfaktorer som borde finnas med i arbetet och som är viktiga i samverkan när det gäller stöd till unga med psykisk ohälsa. Det innehåller också utvecklingsområden och konkreta förslag på hur arbetet kring unga med psykisk ohälsa och deras sysselsättning kan förbättras. Förslagen omfattar följande aspekter: 

  •  Individanpassat stöd med gemensam finansiering
  • Öka samordningen mellan departementen kring uppdrag som rör målgruppen
  • Förtydliga spridningsuppdrag hos statliga myndigheter
  • Kartlägg behovet av psykologstöd eller psykisk diagnos
  • Stärk ungdomsperspektivet

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar är utgiven av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa på MUCF:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?