Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016

PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016

PRIO psykisk ohälsa är en handlingsplan för regeringens arbete inom psykisk ohälsa 2012–2016. Rapporten är utgiven av Regeringskansliet.

​PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 lyfter fram ett antal strategiskt prioriterade områden och därtill kopplade insatser för regeringens arbete på området under perioden 2012–2016. Planen består av åtgärder som riktar sig till grupper som särskilt riskerar att drabbas av psykisk ohälsa samt insatser för att förbättra situationen och bidra till återhämtning för personer med psykisk ohälsa.

Syftet är att genom stöd till strategiska insatser inom vård och omsorg skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete som kan ge hållbara vinster för framtiden.

En av de centrala beståndsdelarna i handlingsplanen är en bred överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, eftersom det är kommunerna och landstingen som är huvudansvariga för vården och omsorgen till personer med psykisk ohälsa.

PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 är utgiven av Regeringskansliet.

PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 på Regeringskansliets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman