Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Psykologutredning i skolan – underlag till Socialstyrelsen

Psykologutredning i skolan – underlag till Socialstyrelsen

Psykologutredning i skolan innehåller en diskussion om när det är aktuellt att utföra en psykologutredning i skolan, hur en sådan utförs och hur resultaten återförs så att man i möjligaste mån kan undanröja hinder för lärandet. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Psykologutredning i skolan – underlag till Socialstyrelsen

​Alla barn har rätt att bemötas med respekt och förståelse i skolan, rätt till lärande och utveckling på sina egna villkor och utifrån egna förutsättningar. I skolan uppmärksammas ofta svårigheter som inte varit uppenbara före skolstart. Svårigheter i skolan kan bero på att miljön och aktiviteterna ställer fel krav på det enskilda barnet och skapar hinder för lärande och utveckling.

Psykologutredning i skolan innehåller en diskussion om när det är aktuellt att utföra en psykologutredning i skolan, hur en sådan utförs och hur resultaten återförs så att lämpliga åtgärder i möjligaste mån undanröjer hinder för lärandet. I rapporten ingår även en diskussion om lämpliga metoder och psykologiska testinstrument.

Psykologutredning i skolan – underlag till Socialstyrelsen är utgiven av Socialstyrelsen.

Psykologutredning i skolan på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?