Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2016

Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2016

Vägledning för elevhälsan beskriver elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar. Denna version är reviderad och innehåller uppdateringar som rör bland annat förtydligande av juridiska frågor, en allmän översyn och andra ändringar av texten. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen och Skolverket.

​Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2016 ger kunskap om elevhälsans uppdrag, insatser, utgångspunkter, centrala begrepp och ansvar. Vägledningen beskriver också hur elevhälsans arbete kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Syftet med vägledningen är att bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över landet

Vägledningen ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning. Den ska också bidra till att stärka användandet av evidensbaserad praktik inom elevhälsan. Kunskapsstödet riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan.

Denna version är reviderad och uppdaterad. Uppdateringen av vägledningen för elevhälsan innebär främst förtydligande av juridiska frågor som inte var färdigutredda då första upplagan publicerades år 2014. Vägledningen har också genomgått en allmän översyn, kompletterats med hänvisningar till kunskapsstöd och stödmaterial som tillkommit sedan första upplagan och några avsnitt har strukits.

Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2016 är utgiven av Socialstyrelsen och Skolverket.

Vägledning för elevhälsan på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?