Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning för barnhälsovården

Vägledning för barnhälsovården handlar om barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den ska ge kunskaps- och handläggningsstöd för alla som arbetar inom barnhälsovården och ett beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Vägledning för barnhälsovården

​Syftet med Vägledning för barnhälsovården är att ge kunskaps- och handläggningsstöd för yrkesverksamma i barnhälsovården, och att vara ett beslutsstöd för beslutsfattare i arbetet med att utveckla och genomföra hälsovårdsprogram för barn. Ett annat syfte är att bidra till en mer jämlik barnhälsovård över landet.

Vägledningen riktar sig till personal och verksamhetschefer inom barnhälsovården, och till vårdgivare och beslutsfattare. Den är även av intresse för andra delar av hälso- och sjukvården, liksom andra verksamheter som riktar sig till barn.

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

För att uppnå sina mål behöver barnhälsovården

  • erbjuda insatser till alla barn och föräldrar
  • erbjuda riktade förstärkta insatser till barn och föräldrar med särskilda behov
  • erbjuda hälsoövervakning och individuellt utformad hjälp till barn som löper högre risk att drabbas av ohälsa
  • vara uppmärksam på förhållanden i familjens närmiljö.

Teamarbete där läkarens, sjuksköterskans och psykologens kompetenser kompletterar varandra ger förutsättningar för detta.

Vägledning för barnhälsovården är utgiven av Socialstyrelsen.

Vägledning för barnhälsovården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?