Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vägledning om barnäktenskap reviderad utifrån ny lag

Vägledning om barnäktenskap reviderad utifrån ny lag

Sedan den 1 januari 2019 erkänner Sverige inga utländska äktenskap där någon av personerna är under 18 år. Utifrån det har Socialstyrelsen reviderat  materialet för socialtjänstens arbete med barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta och som gavs ut förra året.

​I Sverige räknas alla under 18 år som barn. Barn kan civilrättsligt inte vara gifta i Sverige, men barn som kommer till Sverige kan ha gift sig utomlands och betraktas, av sig själva och/eller av närstående, som gifta. Utländska barnäktenskap erkänns inte i Sverige från 1 januari 2019.

Undantag kan göras endast om båda parterna är vuxna och det föreligger synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. Inga undantag kan göras om någon av parterna fortfarande är under 18 år då erkännandet ska prövas.

Socialtjänsten har samma ansvar och beslutanderätt för alla barn, det gäller även om barnet uppges vara gift. Om vårdnadshavaren inte finns i Sverige ska barnet räknas om ensamkommande.

Socialstyrelsen har reviderat vägledningen Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – vägledning för socialtjänsten samt informationsbladet riktat till vuxna om vilka lagar och regler som gäller i Sverige.

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – vägledning för socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?