Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Maskulinitet och jämställdhet – en introduktion till att förändra mansnormer

Maskulinitet och jämställdhet – en introduktion till att förändra mansnormer

Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som helhet. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekrytering till offentlig sektor, mer jämställda relationer och minskat våld, och samtidigt höja kvaliteten inom skola, vård och omsorg.

​Jämställdhetsarbetet har sin grund i kvinnors kamp för att få samma rättigheter och möjligheter som män. Men det arbetet måste också involvera pojkar och män, och utmana de föreställningar om manlighet som är ett hinder för jämställdheten.

 Efter en överenskommelse mellan SKL och regeringen genomfördes satsningen på män och jämställdhet 2016–2017. Under dessa två år har SKL uppmärksammat jämställdhetsinsatser i kommuner och landsting som både utmanar normer och engagerar män och pojkar.  Det handlar bland annat om

  • satsningar som främjar ett jämställt föräldraskap
  • tidiga insatser i skolan för att förebygga våld och kränkningar utövat av unga män
  • ett förändrat arbetssätt inom primärvård och psykiatri för att bättre identifiera män med psykisk ohälsa och depression.

 Maskulinitet och jämställdhet – en introduktion till att förändra mansnormer beskriver möjliga strategier för att utveckla jämställdhetsarbetet med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet. Här beskrivs inte närmare hur cispersoner och transpersoner kan påverkas av normer för maskulinitet, men det finns all anledning öka kunskaperna om detta, för att bidra till en jämlik hälsa och en bättre livssituation för både binära och icke-binära transpersoner.

Maskulinitet och jämställdhet – en introduktion till att förändra mansnormer är framtagen av Sveriges kommuner och landsting, SKL..

Maskulinitet och jämställdhet – en introduktion till att förändra mansnormer på SKLs webbplats

 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?