Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter ALHVA - Hembaserat, verksamhetsövergripande arbete riktat till späda och små barn och deras föräldrar

ALHVA - Hembaserat, verksamhetsövergripande arbete riktat till späda och små barn och deras föräldrar

AHLVA – Hembaserat, verksamhetsövergripande arbete riktat till späda och små barn och deras föräldrar är en rapport som beskriver resultat och erfarenheter från Malmö stads urvärdering av hembaserat föräldrastöd till högriskfamiljer.

​AHLVA är en riktad insats till späd- och småbarnsföräldrar med psykiska svårigheter, missbruk eller socioekonomiska problem. Familjerna erbjuds två hembesök per vecka samt deltagande i familjegrupp. Målet är en fungerande vardag samt ett tillräckligt bra samspel med barnet för en positiv utveckling.

AHLVA – Hembaserat, verksamhetsövergripande arbete riktat till späda och små barn och deras föräldrar är en rapport som beskriver resultat och erfarenheter från Malmö stads urvärdering av hembaserat föräldrastöd till högriskfamiljer. Rapporten är utgiven av Malmö högskola och Malmö stad.

ALHVA - Hembaserat, verksamhetsövergripande arbete riktat till späda och små barn och deras föräldrar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?