Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar samt attityder till och avsikter för framtida beteenden gentemot personer med psykisk sjukdom

Allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar samt attityder till och avsikter för framtida beteenden gentemot personer med psykisk sjukdom

Socialstyrelsen har med en webbaserad enkät ställt frågor till allmänheten om kunskaper om psykiska sjukdomar och attityder till personer med psykisk sjukdom. Resultatet visar att kvinnor generellt sett både har bättre kunskaper och mer positiva attityder än män i fråga om detta. Kvinnor är också mer positiva än män till sociala kontakter med personer med psykisk sjukdom.

Allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar samt attityder till och avsikter för framtida beteenden gentemot personer med psyki

​Som en del av ett regeringsuppdrag genomförde Socialstyrelsen en befolkningsundersökning i november 2017 om kunskaper om psykisk sjukdom och attityder till personer med psykisk sjukdom. Resultaten publiceras i en rapport från Socialstyrelsen.

Rapport om befolkningsundersökningen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?