Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Rapporten Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta ger en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning i ärenden som gäller både flickor och pojkar som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Den är också ett stöd för socialtjänstens arbete. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

​Den fördjupade analysen i denna rapport bygger i hög grad på intervjuer med socialtjänsten. Intervjuerna fokuserade på handläggningsprocessen genom fallbeskrivningar av sammanlagt 25 gifta barn. Kommunernas kunskap och de åtgärder som vidtas vid barnäktenskap varierar och kommunerna vill få vägledning i sitt arbete.

Svårt avgöra vilken placeringsform som blir bäst

Flera kommuner berättar om svårigheter att bedöma vilken placeringsform som är bäst när barnet uppger att hon eller han vill fortsätta leva med sin make/maka. De flesta av barnen är även själva föräldrar till ett eller flera barn. Det ställer ännu högre krav på socialtjänstens handläggning eftersom barnets egna barn har rätt till båda sina föräldrar.

Olika val av placeringsform

Kommunerna beskriver att de har placerat gifta barn i olika placeringsformer. Vissa har inte placerats alls utan har bott på Migrationsverkets boende eller hos släktingar. När oron varit stor har några kommuner placerat gifta barn på utredningshem för att kunna göra omsorgsfulla utredningar. I vissa fall har socialtjänsten placerat barn med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, trots att samtycke till placering saknats och utan en ansökan utifrån lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Rapporten anpassas och blir vägledning för socialtjänsten

Socialstyrelsen målgruppsanpassar nu rapporten till en vägledning för socialtjänsten och tar fram ett riktat informationsmaterial tillsammans med Migrationsverket till barn och deras anhöriga.

Rapporten Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta är utgiven av Socialstyrelsen.

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?