Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv? belyser vilka konsekvenser en förälders cancersjukdom får för barns skolprestationer, hälsa och social situation. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv? syftar att belysa hur vanligt det är barn upplever att en förälder drabbas av en cancersjukdom, vilka konsekvenser detta har för skolprestationer i årskurs 9 samt för hälsa och social situation för unga vuxna i åldern 18–40 år.

Resultaten från denna rapport pekar på skolan som en angelägen arena för förebyggande åtgärder. Bristande skolprestationer i årskurs 9 och avsaknad av gymnasiekompetens var en viktig konsekvens en förälders svåra cancersjukdom.

Ett viktigt resultat från studien är att konsekvenserna av en förälders cancersjukdom starkt hänger ihop med sjukdomens svårighetsgrad. Bland barnen vars föräldrar drabbats av cancer hade den tredjedel som hade en förälder som vårdats minst en månad på sjukhus eller avlidit en ökad risk för påtagliga negativa konsekvenser, såväl när det gäller familjens inkomst under barndomen, skolprestationer i åk 9 och gymnasiet, som psykiatrisk vårdkonsumtion, missbruk och kriminalitet i vuxen ålder.

Sammanfattningsvis visar studien på negativa förebyggbara konsekvenser i form av sämre skolprestationer och en ökad risk för 10 missbruk, psykiatrisk vård och kriminalitet hos den tredjedel av barn till föräldrar som drabbas av cancersjukdomar som är så svåra att de leder till döden eller sjukhusvård i mer än trettio dagar. För övriga två tredjedelar av dessa barn identifierades inga långsiktiga negativa konsekvenser, bortsett från en ökad risk att själva drabbas av cancer.

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv? är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Barn till föräldrar med cancer på Nka:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?