Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge

Barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge

Barns delaktighet i utredningen om vårdnad, boende och umgänge presenterar resultat av en kartläggning som gäller barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Barns delaktighet i utredningen om vårdnad, boende och umgänge sammanfattar resultatet av den nationella enkätundersökningen och granskningen av utredningar i 15 kommuner. Syftet med kartläggningen har varit att se i vilken utsträckning barn kommer till tals i utredningar om vårdnad, boende och umgänge och hur barnens åsikter beaktas.

Resultaten av kartläggningen som presenteras i kunskapsstödet visar bland annat det följande:

  • Barns rätt att vara delaktiga är väl förankrad, men barn får ändå olika förutsättningar att komma till tals.
  • Ungefär en tredjedel av barnen i de utredningar som granskades hade inte haft något enskilt samtal med utredaren.
  • De barn som hade enskilda samtal fick ett eller två.
  • I vilken utsträckning barn får enskilda samtal ökar med åldern. Barn som är yngre än fem år kommer sällan till tals enskilt. Barn som är tretton år och äldre kommer så gott som alltid till tals.

Barns delaktighet i utredningen om vårdnad, boende och umgänge är utgiven av Socialstyrelsen men finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Barns delaktighet i utredningen om vårdnad, boende och umgänge på MFoF:s webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?