Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Barns och ungdomars psykiska hälsa

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Barns och ungdomars psykiska hälsa redovisar olika forskningsprojekt om barns och ungdomars psykiska hälsa. De presenterade studierna gäller skolelevers hälsa, missbruk och beroende bland unga, ADHD och autism hos små barn, anorexia, schizofreni och fetma hos unga. Kunskapsstödet är utgivet av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

​Barns och ungdomars psykiska hälsa presenterar olika forskningsprojekt rörande barns och ungdomars psykiska hälsa. De studier som beskrivs i kunskapsstödet gäller skolevelers hälsa, missbruk och beroende bland unga, ADHD och autism hos små barn, anorexia, schizofreni och fetma hos unga.

I kapitlet Det lilla barnet beskrivs studier som undersöker hur man kan hjälpa barn som föds bara lite för tidigt, en grupp som verkar överrepresenterad när det gäller ADHD - symtom. Andra studier som presenteras i kunskapsstödet analyserar hur autism yttrar sig hos spädbarn, något som enligt förhoppningen kan leda till att fler barn med autism fångas upp i tidig ålder.

Kapitlet Skolbarnet sammanfattar en stor studie om hur skolans utbildningskvalitet kan påverka elevernas psykiska hälsa. Forskare utvecklar också särskilda stöd för att hjälpa två utsatta grupper med skolbarn, dels barn som går på grundsärskolan, dels barn som isoleras från skola och skolkamrater på grund av svår sjukdom. I kapitlet diskuteras även övervikt och fetma bland ungdomar.

Kapitlet Tonåringen presenterar olika studier som gäller ungdomar, missbruk och psykisk ohälsa. En av dem undersöker vägar som leder tonåringar in i missbruk och psykisk ohälsa. I en annan studie prövas ett nytt angreppssätt där man på klassrumsnivå ska försöka förebygga dessa problem hos ungdomar. Kapitlet diskuterar dessutom anorexia nervosa som en hjärnsjukdom, där självsvälten är ett symtom.

Kapitlet Från barndom till vuxenvärld gäller vuxna som mådde psykiskt dåligt som 16-åringar, vuxna som mognade långsamt som barn och som har eller har haft ADHD-symtom. I kapitlet beskrivs även studier om personer som får schizofreni redan innan de blivit vuxna.

Barns och ungdomars psykiska hälsa är utgiven av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Barns och ungdomars psykiska hälsa på Forte:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?