Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet

Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet

Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet är en granskning av socialtjänstens myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn. Rapporten är utgiven av IVO.

​Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet är en granskning av socialtjänstens myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn.

Syftet med rapporten är att ge en bild av hur de familjehemsplacerade barnens behov beaktas i socialtjänstens myndighetsutövning. Fokus är att beskriva:

  • Hur barnens bästa beaktas i utrednings- och uppföljningsarbete.
  • Hur familjehemmen utreds av socialtjänsten.
  • Hur socialtjänsten organiserar sitt arbete med familjehemsplacerade barn.
  • Hur socialtjänstens systematiska egenkontroll av verksamhetens kvalitet angående barn som placeras i familjehem bedrivs.

IVO har under 2016 granskat myndighetsutövning angående familjehemsplacerade barn i 22 kommuner (0-17 år). Underlaget till rapporten är dessa granskningar samt en enkät som skickats till 52 kommuner (75 % svarsfrekvens). I enkäten ställdes frågor om socialtjänstens organisation, kompetensförsörjning samt myndighetsutövning, framförallt vid omplaceringar av ensamkommande barn.

Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet är utgiven av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?