Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen innehåller en jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14–16 år, med fokus på de sjukdomar som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Kunskapsstödet är utgivet av Smittskyddsinstitutet, SMI.

Omslag till Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

​Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen beskriver resultaten av en studie som granskar om utlandsfödda barn i åldrarna14–16 har lika god immunitet som svenskfödda barn mot de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Barnen i studien hade alla kommit till Sverige efter 6 års ålder.

Resultaten av jämförelsen tyder på att immuniteten är lika god i båda grupperna. De utlandsfödda har sannolikt redan som barn smittats naturligt av många av vaccinsjukdomarna i sina ursprungsländer. De torde därigenom i själva verket ha en bättre immunitet än svenskfödda barn. Enda undantaget utgör kikhosta, där förhållandet är det omvända när man ser till hela gruppen utlandsfödda.

En jämförelse av data visar att de utlandsfödda barnen har antikroppsnivåer mot difteri och stelkramp som är jämförbara med nivåerna hos svenskfödda barn redan efter ett år i Sverige, även i de fall där barnen hade klart lägre nivåer när de anlände hit.

Resultaten av studien utgör ett viktigt underlag vid ställningstagande till eventuella ändringar i barnvaccinationsprogrammet.

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen är utgivet av Smittskyddsinstitutet, SMI.


Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?