Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell inventering

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell inventering

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna saknar till stor del det gemensamma förhållningssätt i arbetet med barns och ungdomars psykiska ohälsa som finns i manualer och riktlinjer för arbetet. Det visar De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell inventering från Socialstyrelsen.

​De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell inventering redovisar de metoder som rapporterades från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Kunskapsstödet är tänkt att utgöra underlag för fortsatta diskussioner kring dessa verksamheters roll och arbetssätt kring barns psykiska hälsa.

Kunskapsstödet ger flera exempel på att barn- och ungdomsmedicinska mottagningar använder manualbaserade metoder eller har utvecklat strukturerade arbetssätt för insatser till barn och ungdomar med hälsoproblem av psykisk karaktär. Men den sammanfattande bilden är att mottagningarna saknar ett gemensamt förhållningssätt för att i arbetet med barns och ungdomars psykiska ohälsa använda arbetssätt som finns dokumenterade i manualer eller riktlinjer.

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarnas metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell inventering är utgiven av Socialstyrelsen.

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarnas på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?