Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter De kan alltid hitta mig - studie om människohandel och utsatta barns livsvillkor

De kan alltid hitta mig - studie om människohandel och utsatta barns livsvillkor

Det finns barn som lever under misärliknade former i Sverige där de utnyttjas eller riskerar att exploateras. Barnen lever mitt ibland oss men ofta i det så kallade skuggsamhället där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt. Det visar en studie från Länsstyrelsen i Stockholm.


​Barnen saknar i vissa fall tillgång till flera av de rättigheter som de har enligt svensk lag, FN:s konvention om barnets rättigheter och andra internationella dokument. Att barnets situation kommer till myndigheters kännedom är ibland mer av en slump än ett resultat av ett systematiskt uppsökande och utredande arbete.

I samband med regeringens handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp fick Länsstyrelsen i Stockholm uppdrag att genomföra en fördjupad studie kring särskilt utsatta grupper. Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2009 haft uppdrag som nationell samordnare mot prostitution och människohandel. 

Studien belyser både situationer av ren exploatering och levnadsförhållanden som
gör att barnen eller ungdomarna far illa eller riskerar att bli exploaterade. Studien
visar också på vilken styrka det finns när skyddet för barn fungerar. När alla profession-ella kring ett barn genomför sina uppdrag på ett regelrätt sätt och i samverkan
med övriga, det är då barnet kan få det stöd och skydd det har rätt till och behöver.Studien ger en bild över vilka brister som finns och ett kunskapsunderlag till hur vi
kan arbeta vidare för att stötta och skydda dessa barn bättre.
Rapporten De kan alltid hitta mig är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm.

Rapporten De kan alltid hitta mig på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?