Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Elever med funktionsnedsättning om sin studiesituation

Elever med funktionsnedsättning om sin studiesituation

I en nyutgiven barnpanelsrapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger elever med funktionsnedsättning sin bild av vad de tycker om sin skolsituation. Rasten är ett orosmoment och många vill ha fler lärare i klassrummet.

Oro, otrygghet och brist på stöd påverkar elevernas studiero och många känner sig dessutom stressade över sitt skolarbete. Eleverna tycker att det är viktigt att få föra fram vad som fungerar bra och det de vill förändra. Bland elever med funktionsnedsättning finns tidigare undersökningar att fler i den här gruppen har psykisk ohälsa och också upplever en större stress i skolarbetet. Att prata med eleverna om vad som orsakar stressen är ett sätt att veta vilka förändringar som behöver göras.
 
Barnpanelen genomfördes hösten 2018. 31 elever med funktionsnedsättning på grundskolor runt om i landet medverkade.  De har intervjuats var för sig om hur de upplever trygghet, studiero och studiemotivation.
 
Barnpanelsrapport – vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation är framtagen av Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?