Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter En nationell kartläggning av förekomsten av självskadande beteende hos patienter inom barn & ungdoms- och vuxenpsykiatrin

En nationell kartläggning av förekomsten av självskadande beteende hos patienter inom barn & ungdoms- och vuxenpsykiatrin

En nationell kartläggning av förekomsten av självskadande beteende hos patienter inom barn & ungdoms- och vuxenpsykiatrin visar på ett samband mellan självskadebeteende, självmordstankar och självmordsförsök. Kunskapsstödet är utgivet av Nationella självskadeprojektet.

​Syftet med En nationell kartläggning av förekomsten av självskadande beteende hos patienter inom barn & ungdoms- och vuxenpsykiatrin är att öka kunskapen om självskadebeteenden hos patienter inom psykiatrin.

Kartläggningen visar på att självskadande beteende är vanligt, framför allt bland unga kvinnor. Den pekar även på ett samband mellan självskadebeteende, självmordstankar och självmordsförsök. Därför behöver professionen väga in självskadande beteende i bedömningar av självmordsrisk, men många av de patienter som självskadade uppgav att ingen inom psykiatrin kände till det självskadande beteendet.

En nationell kartläggning av förekomsten av självskadande beteende hos patienter inom barn & ungdoms- och vuxenpsykiatrin är utgiven av Nationella självskadeprojektet.

En nationell kartläggning av förekomsten av självskadande beteende hos patienter inom barn & ungdoms- och vuxenpsykiatrin på Nationella självskadeprojektets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?