Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning

Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning

Ensamkommande barns och ungas behov innehåller en beskrivning av ensamkommande barns och ungas behov, problembilder som finns och hur de tillgodoses. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning

​Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning innehåller en beskrivning av ensamkommande barns och ungas behov, de problembilder som finns och hur de tillgodoses.

Rapporten riktar sig till politiker och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, samt till personal på olika nivåer inom socialtjänsten.

Rapporten analyserar och ger förslag på utveckling som syftar till att:

  • sätta barnens och ungdomarnas behov i centrum
  • främja deras hälsa och utveckling
  • göra vården och omsorgen trygg och säker
  • ge likvärdiga valmöjligheter
  • tillvarata barnens och ungdomarnas resurser
  • ge kunskapsstöd till personal och uppdragstagare.

Rapporten presenterar också en analys och de utvecklingsområden som identifierats.

Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning är utgiven av Socialstyrelsen.

Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?