Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk

Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk

Det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem bland vissa ensamkommande ungdomar. En ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten tyder också på att den psykiska ohälsan är omfattande i grupperna och att det är viktigt med förebyggande insatser.

I april 2017 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga omfattningen och typen av narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Uppdraget redovisas nu till regeringen.

Sammantaget visar kartläggningen – som baseras på fyra delstudier – att det inte går att säga generellt att narkotikaanvändning skulle vara vanligare bland ensamkommande ungdomar än bland andra. Men på en del orter finns uttalade problem, och några av de aktörer som intervjuats betraktar utvecklingen som oroande.  I registerstudien såg man även att den grupp ensamkommande som kom till Sverige innan 2015 i högre grad hade vårdats för substansbruk i jämförelse med övriga ungdomar.

Rapporten Regeringsuppdrag att kartlägga narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga redovisas av Folkhälsomyndigheten.

Rapporten Regeringsuppdrag att kartlägga narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?