Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Får barn som är placerade på HVB-hem tillräckligt med stöd från socialtjänsten?

Får barn som är placerade på HVB-hem tillräckligt med stöd från socialtjänsten?

Socialtjänsten brister i vissa väsentliga delar när det gäller uppföljningen av barn som är placerade på HVB-hem. Omedelbara förbättringar är nödvändiga. Det visar IVOs nationella tillsyn för 2017.

​Bristerna innebär att många barn inte får det stöd som de har behov av och rätt till. Vissa delar i socialtjänstens uppföljning fungerar visserligen tillfredsställande, som exempelvis upprättande av vårdplaner och samtal med god man, vårdnadshavare eller annan företrädare. Men det finns andra allvarliga brister  som kan vara särskilt viktiga ur barnens perspektiv, som enskilda samtal, regelbundna besök, omprövningar/överväganden av vården minst var sjätte månad och upprättande av genomförandeplaner.

Det finns relativt stora skillnader i landet när det gäller ovanstående brister, vilket är oroväckande. Barnens vård och omsorg ska inte vara beroende av vilken kommun som beslutar om barnets placering på HVB.

En bidragande orsak är det stora antal ensamkommande barn som kommit under de senaste åren. Men IVO ser samtidigt att det var vanligt med bristande uppföljningar även innan dess.

Rapporten Får barn som är placerade på HVB-hem tillräckligt med stöd från socialtjänten? är utgiven av IVO.

Får barn som är placerade på HVB-hem tillräckligt med stöd från socialtjänsten? på IVOs webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?