Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Får jag vara med? – erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp

Får jag vara med? – erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp

I studien Får jag vara med? intervjuas ensamkommande barn och unga, lärare, socialsekreterare, anställda vid boenden, familjehemsföräldrar, gode män med flera. I studien följer man också alla de barn och unga som kom till Göteborgsregionen 2008 genom deras akter hos socialtjänsten och Migrationsverket. Kunskapsstödet är utgivet av FoU i Väst/GR.

​Hur går det för de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Göteborgsregionen?Studien Får jag vara med? söker svar på den frågan genom intervjuer med ensamkommande barn och ungdomar, lärare, socialsekreterare,
anställda vid boenden, familjehemsföräldrar, gode män med flera. Fokus har varit barnens och ungdomarnas vardagsliv, hälsa och välbefinnande.

I studien har man dessutom följt alla de barn och ungdomar som kom till Göteborgsregionen 2008 genom att gå igenom deras akter hos socialtjänsten och Migrationsverket. Med utgångspunkt i aktstudierna och intervjuerna
gör författarna kritiska reflektioner och pekar på förbättringsområden i syfte att stärka det mottagande och det stöd som ensamkommande barn och
ungdomar får.

Projektet har genomförts av FoU i Väst/GR med medfinansiering från
Europeiska flyktingfonden och Gryning Vård AB.

Rapporten är skriven av Live Stretmo, doktorand i sociologi vid Sociologiska
institutionen och CERGU, Göteborgs universitet samt Charlotte Melander,
fil. dr. i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs
universitet.

Får jag vara med? – erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp är utgiven av FoU i Väst/GR.

Får jag vara med? på GR:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?