Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 synliggör skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Rapporten visar att folkhälsan i Sverige i flera avseenden blir bättre, samtidigt som hälsan inte är jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Folkhälsans utveckling

​Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 synliggör skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Rapporten visar att folkhälsan i Sverige i flera avseenden blir bättre, samtidigt som hälsan inte är jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.

Övergripande resultat i årsrapporten:

  • Det finns en social gradient i hälsa som innebär att människors hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har.
  • Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer med högst förgymnasial utbildning.
  • Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har i dag övervikt eller fetma.

Årsrapporten vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i regering och riksdag men kan även vara användbar för andra med intresse för folkhälsofrågor.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsans utveckling Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?