Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Fortsatt ökad användning av adhd-läkemedel 2017

Fortsatt ökad användning av adhd-läkemedel 2017

Uttagen av adhd-läkemedel i befolkningen fortsätter att öka, visar detta faktablad från Socialstyrelsen. Resultaten baseras på uppgifter i myndighetens läkemedelsregister om uthämtade adhd-läkemedel på apotek till och med 2017.

Fortsatt ökad användning av adhd-läkemedel

​111 000 personer i åldrarna 5–64 år hade minst ett uttag av något adhd-läkemedel under 2017. Detta motsvarar en andel på 1,5 procent av befolkningen som är 5–64 år.

Fördelningen över användningen av olika adhd-läkemedel redovisas i en tabell i faktabladet. Sjuttio procent av personerna hade uttag av läkemedlet metylfenidat. Det är det preparat som är förstahandsval vid behandling av adhd.

Faktabladet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman