Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Från mottagare till medskapare

Från mottagare till medskapare

Från mottagare till medskapare presenterar kunskap, resonemang och exempel på vad som kan bidra till en ökad personcentrering i hälso- och sjukvården och olika utgångspunkter för hur en mer personcentrerad hälso- och sjukvård kan utvecklas. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Omslag: Från mottagare till medskapare

​Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser kan på ett bättre sätt tas tillvara i hälso- och sjukvården. Samtidigt är det många verksamheter och aktörer som strävar efter att göra vården mer personcentrerad. Vårdens aktörer efterfrågar kunskap om vilka metoder och arbetssätt som kan bidra till en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Personcentrering innebär att utgå från individens behov, preferenser och resurser i alla delar av patientens vårdprocess – innan, under, mellan och efter ett vårdmöte eller kontakt. För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt.

Rapporten Från mottagare till medskapare presenterar kunskap, resonemang och exempel på vad som kan bidra till en ökad personcentrering, snarare än färdiga modeller och lösningar. Rapporten presenterar också ett antal utgångspunkter för hur en mer personcentrerad hälso- och sjukvård kan utvecklas. Den är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för dig som är medarbetare, patientföreträdare eller beslutsfattare i hälso- och sjukvården och vill bidra till en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Från mottagare till medskapare är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Från mottagare till medskapare på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?