Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer

Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under 2018 genomfört ett regionalt projekt med fokus på 14 kommuners arbete med ärenden som berör vuxna som varit utsatta för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. Syftet var att bidra till en rättssäker handläggning av dessa ärenden och förbättra förutsättningar för enskilda att få tillräckligt stöd och skydd.

​Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter och den som blir utsatt har ofta behov av stöd. Våldet kan vara en kombination av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.  Både kvinnor och män kan vara utsatta och våld förekommer också i samkönade relationer. Det är dock vanligare att kvinnor utsätts för systematiskt och upprepat våld, av en partner eller före detta partner.

Barn kan bli utsatta för våld i en nära relation eller uppleva när en anhörig blir utsatt för våld. Alla som blir utsatta för eller bevittnar våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd.

De områden som ingick i IVOs tillsyn var bland annat handläggning av ärenden. Även nämndernas planering, vilka insatser de erbjuder och vilken samverkan som bedrivs har granskats. I projektet har också ingått en granskning av nämndernas egenkontroll. Rapporten är framtagen av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?